گالری تصاویر استودیو

تصاویری از استودیو عکاسی کانون محراب

امکان عکاسی صنعتی و هنری در فضای پوشیده‌ی استودیو با نورپردازی و زمینه‌ی کروماکی یا دلخواه