ویدیو مارکتینگ

2019/01/22

8 دلیل برای اثبات اینکه باید در کسب و کار خود از ویدیو مارکتینگ استفاده کنید (قسمت دوم )

طبق آمار ، 63 درصد از کسب و کارها از ویدیو مارکتینگ استفاده می کنند و 82 درصد شرکت ها احساس می کنند بازاریابی تصویری بخش []
2019/01/20

8 دلیل برای اثبات اینکه باید در کسب و کار خود از ویدیو مارکتینگ استفاده کنید (قسمت اول )

طبق آمار ، 63 درصد از کسب و کارها از ویدیو مارکتینگ استفاده می کنند و 82 درصد شرکت ها احساس می کنند بازاریابی تصویری بخش []