۶ نکته مهم و اساسی در رابطه با فیلم‌برداری در مقابل گرین اسکرین