کروماکی

۱۳۹۶/۱۱/۲۹

سفر به سرزمین عجایب با استفاده از جلوه‌های ویژه

۱۳۹۶/۱۰/۲۴

کروماکی چیست ؟

پرده کروماکی چیست ؟ کروماکی یا برش فام ( Chroma key compositing, or chroma keying) یک تکنیک جلوه‌های ویژه سینمایی و پس‌تولیدی برای روی هم قرار […]