پشت صحنه

تصاویری از پشت صحنه استودیو تصویربردای محراب

داشتن یک محیط استودیویی مناسب با امکانات حرفه ای همیشه یکی از دغدغه های مهم فیلم سازان بوده است. استودیو تصویربردای و عکاسی محراب تلاش کرده تا محیطی حرفه ای برای استفاده برنامه سازان، تصویر برداران، عکاسان، شرکت های تبلیغاتی و همه همکاران و فعالان این عرصه به وجود بیاورد.