چرا برای فیلم‌ برداری بعدی خود باید از یک استودیو استفاده کنید؟